Noc kostelů 2022

Noc kostelů 2022

Galerie

Letošní noc kostelů proběhne v zámecké kapli, kostele sv. Martina i v kapličce Nejsvětější Trojice.

program začíná v 18:00 hodin.

ZÁMECKÁ KAPLE

18:00-23:00

-Výstava kancionálů ze sbírek zámku i zapůjčených

Výstava kancionálů a modlitebních knih jednak ze sbírek zámku, jednak zapůjčených od farníků rosické farnosti.

-Výstava fotografií z restaurování maleb v kapli

Restaurátorské opravy výmaleb v kapli, které byly poškozeny v dubnu 1945 zásahem dělostřeleckého granátu. Výmalba kaple je velmi hodnotná, klasicistní, z přelomu 18. a 19. stol., provedena v tzv. Louisesovském iluzivním stylu.

19:00-19:30 Komentovaná prohlídka kaple

20:00-20:30 Koncert na naádvoří

21:00-21:30 Komentovaná prohlídka, četba z korespondence Karla st. ze Žerotína k duchovním tématům

Kastelán provede návštěvníky historií kaple, která je na tomto místě již od roku 1590 a sloužila nejprve Jednotě Bratrské, pak katolické církvi. Budou čteny 2 dopisy Karla st. ze Žerotína, Moravského zemského hejtmana v letech 1608 - 1615.

KOSTEL SV. MARTINA

18:00 Mše svatá

19:00 prohlídka kostela

21:00-21:30 Světelný průvod od kostela ke kapli Nejsvětější Trojice nad městem

Od chrámu sv. Martina (lampiónky k zapůjčení) k návrští nad městem s kapli Nejsvětější Trojice

KAPLE NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE

21:30-22:00 Ztišení k modlitbě při svíčkách, zpěvy z Taizé

Délka akce: 300 minut
Rok výroby: 2022
Datum lokální premiéry: 10. červen 2022

Informace o akci a jejím konání