Josef Tesař

zoologický preparátor

12. 9. 1914 — 20. 3. 1993

foto foto foto

Zoologický preparátor a dermoplastik Josef Tesař je znám zejména odborné zoologické i myslivecké veřejnosti u nás i v zahraničí. Od svého mládí se pod vlivem svého otce Františka Tesaře, který byl aktivním myslivcem, zajímal o přírodu, navštěvoval exkurze Přírodovědeckého klubu v Brně, kde pod vedením zkušeného zoologického preparátora Jindřicha Mrázka získal první dovednosti. Velký vliv na něj měli ornitolog a paleontolog Václav Čapek a profesor přírodovědecké fakulty MU, botanik Josef Podpěra. Všimli si u malého Josefa mimořádného pozorovacího talentu a nevšedního zájmu o přírodu a doporučili, aby byl tento jeho talent podporován a rozvíjen.

Odborné vzdělávání Josefa Tesaře započalo v dílně jeho otce Františka Tesaře v Rosicích, který byl zoologickým preparátorem a preparátorské práce vykonával na základě živnostenského listu č. 714/1 pro svobodná povolání, vydaným okresním hejtmanem v Brně dne 23. března 1923. Jeho další vzdělání probíhalo na zoologickém oddělení Moravského muzea. Zde získal odbornou literaturu a hlavně ochotně předávané dlouholeté zkušenosti preparátora Jindřicha Mrázka.

V roce 1932 složil předepsané závěrečné zkoušky u odborné komise, kde předložil zhotovený zadaný úkol – preparát lišky s koroptví, upravený v přírodních podmínkách života těchto zvířat. V roce 1933 byla další jeho práce zveřejněna v časopise Rádce – jednalo se o bažantí rodinu s kuřaty, opět v jejich životním prostředí.

Mezi léty 1932–1946 pracoval v Rosicích spolu se svým otcem pro mysliveckou veřejnost a přírodovědecká oddělení muzeí a škol. Od roku 1946 na žádost vedení Moravského muzea nastoupil jako druhý preparátor zoologického oddělení. V roce 1948 odešel z Moravského zemského muzea na soukromou činnost do Rosic a v roce 1951, po úmrtí preparátora Jindřicha Mrázka, se vrátil zpět a setrvával zde až do roku 1974, kdy odešel do důchodu.

Mnoho znalostí získal na cestách do zahraničí (Polsko, Holandsko, SSSR, NDR, Rakousko, Jugoslávie), kde se seznámil s odborníky své profese jak v muzejních expozicích, tak na vysokých školách. Především velká láska k přírodě a myslivosti se podílela na jeho špičkové umělecké profesionalitě zoologického preparátora-dermoplastika.

Práce Josefa Tesaře jsou doposud chloubou sbírek v nejrůznějších koutech naší republiky i v zahraničí. K nejcennějším patří zoologické sbírky Moravského muzea v Brně, a to především expozice velkých savců, která nemá v naší zemi obdoby. I v celosvětovém měřítku patří jeho díla k tomu nejlepšímu, co je v tomto oboru prezentováno.

Jeho preparáty zdobí také myslivecké expozice židlochovického a mikulovského zámku, muzejní expozici v Teplicích a v Muzeu Vysočiny v Jihlavě. Na Slovensku vystavují jeho exponáty ve Slovenském národním muzeu v Bratislavě, Šarišském muzeu v Bardejově, Trnavském muzeu, v muzeu správy TANAPu v Tatranské Lomnici, v Trenčínském muzeu v Lesnickém dřevařském a poľovnickém muzeu Antol i v Ružomberku.

Na celostátní výstavě myslivosti s mezinárodní účastí pořádané ve dnech 6.–21. června 1985 v celém areálu BVV byly vystaveny exponáty lovné zvěře z dílny Josefa Tesaře, které se těšily velkému zájmu pro svoji vysokou profesionální a uměleckou hodnotu. Mezi nimi zejména dermoplastický preparát zubra, jehož vlastníkem je Slovenské národní muzeum.

Špičkové profesionality preparátora-dermoplastika dosáhl nejen díky odborným znalostem, ale zejména pro obrovskou píli a zaujetí, se kterými se svému dílu po celý život věnoval. Přes velké časové zaneprázdnění se aktivně podílel na propagaci československé i rosické myslivosti. V letech 1950–1958 přednášel v okrese Brno-venkov mysliveckou zoologii adeptům myslivosti připravujícím se na povinné zkoušky. Stal se jedním ze zakládajících členů myslivecké společnosti v Rosicích a také jejím jednatelem.

Své umění dokázal předat i synu Josefovi, který byl jeho pozorným žákem. Ve stísněných podmínkách preparátorské dílny rodinného domku v Rosicích se zrodily muzejní exponáty, které bude ještě dlouho obdivovat odborná i laická veřejnost z celého světa.

Rosický rodák a občan Josef Tesař díky svému vynikajícímu pozorovacímu talentu povýšil pouhé řemeslo na umělecký obor a zanechal po sobě všem milovníkům přírody odkaz, který mu zajistí mysliveckou nesmrtelnost.

Pro lepší přizpůsobení obsahu pro Vás, bezpečnosti, měření statistik návštěvnosti a lepší zpětné vazbě tento web používá cookies. Klikáním a navigováním po stránce souhlasíte s tím, že sbíráme o Vás anonymní informace přes cookies. Více informací o používání cookies na naší stránce najdete zde.