Ceny města

Kulturní informační centrum Rosice ve spolupráci s Městskou knihovnou a za podpory města Rosic udělovalo v letech 2006–2016 Ceny města Rosic těm rosickým občanům a lidem v Rosicích působícím, kteří se v uplynulém roce nebo svou dlouhodobou činností, ve svém volném čase nebo nad rámec obvyklých pracovních úkolů (a zpravidla bez nároku na odměnu) zasloužili o rozkvět města Rosic, bohatý společenský život nebo šíří dobré jméno Rosic.

Za rok 2005

 • František Šmerda – za obnovení tradice pořádání Vozatajských závodů v Rosicích
 • Josef Humpolíček ml. – za aktivní činnost v SDH Rosice a přípravu almanachu ke 125. výročí založení hasičského sboru
 • Filip Manoušek – za získávání dotací na revitalizaci zámku, propagaci zámku pro odbornou i laickou veřejnost a zvýšení návštěvnosti Rosic pořádáním programu pro školy - výlety do historie
 • Robert Přikryl – za obětavou práci vedoucího zásahové jednotky SDH Rosice a aktivní činnost při práci s mládeží
 • Lucie Vaverková – za úspěšnou reprezentaci Rosic na mistrovství republiky i světa v kuželkách
 • Jana Marková – za obětavou práci při organizování kulturních akcí pro veřejnost
 • rn
 • Renata Marková – za uspořádání několika nových a netradičních akcí pod hlavičkou OS Bonus Rosice
 • Jitka Živná – za uspořádání několika nových a netradičních akcí pod hlavičkou OS Bonus Rosice

Za rok 2006

 • Eliška Babánková – za dlouhodobou práci ve prospěch dětí
 • Beata Koblížková – za reprezentaci Rosic v tanečním sportu
 • Ing. Alan Butschek – za přípravu publikace 150 let železnice z Brna do Zastávky, mapující význam a vývoj Rosicka v souvislosti s vybudováním železniční trati
 • Dalibor Mašek - za dlouholeté vedení dechového orchestru Základní umělecké školy Rosice
 • Jana Helsnerová, Jarmila Helsnerová, Jitka Lacinová, Andrea Zajícová, Radek Drnovský a Lukáš Volánek – za realizaci projektu naučné stezky Rosickou historií
 • Martin Sedláček a Roman Johaník – za úspěšnou reprezentaci města v silovém kulturistickém trojboji
 • Roman Lysoněk – za úspěšnou reprezentaci města v karate a za práci s mládeží
 • členové sdružení Forsythia – za úspěšnou realizaci první části projektu Rosice – kvetoucí město
 • taneční škola Mighty Shake – za úspěšnou reprezentaci regionu a za práci s mládeží
 • kolektiv pracovnic Městské knihovny – za přínos kulturnímu životu Rosic
 • skupina mažoretek Anife – za reprezentaci města a uspořádání Mistrovství Moravy
 • skupina historického šermu Taranis – za reprezentaci Rosic a přínos kulturnímu životu
 • kolektiv „Podtrojičáků“ – za zvelebování zeleně na Trojici
 • Aleš Palko – za bohatou fotodokumentaci života a vývoje města a dlouholeté sportovní úspěchy
 • Jaroslava Burešová – za dlouholetou práci s dětmi a přínos pro rosickou amatérskou divadelní scénu
 • Pavel Strašák – za významný podíl na kulturním životě Rosic
 • Michal Eliáš – za reprezentativní a veřejností kladně hodnocenou grafickou podobu zpravodaje Rosa
 • Jaroslav Macháček – za spolupráci na přípravě propagačních materiálů Rosic a informačních panelů naučné stezky

Za rok 2007

 • Jarmila Kváčalová – za osobní přístup při plnění úkolů matrikářky
 • Základní škola Rosice – za propůjčení mezinárodního titulu Ekoškola na období říjen 2006 až říjen 2008
 • Alena Rausová – za pečlivé vedení městské kroniky
 • Emilie Konečná – za citlivé projevy při provázení zesnulých na jejich poslední cestě
 • Jaromíra Bohýlová a Marta Radová – za obětavou organizační práci v místní organizaci Svazu tělesně postižených
 • Mgr. Pavla Šoltésová a Mgr. Michaela Hantková – za interaktivní pedagogický přístup k žákům
 • Monika Kváčalová a Veronika Křešťáková – za účinkování při obřadech vítání nových občánků města
 • kolektiv Zařízení školního stravování, Husova čtvrť – za kvalitní služby v oblasti zdravého stravování
 • Jaroslava Eliášová – za zapojení do veškerých společenských aktivit města a jeho prezentaci v mediálních prostředcích

Za rok 2008 a 2009

 • Jindřiška Smetanová, spisovatelka a scenáristka – významná rosická rodačka
 • Miluše Litvíková, dlouholetá předsedkyně místní organizace Svazu tělesně postižených – za práci pro organizaci
 • Karla Zelinková – za sportovní úspěchy (vicemistryně České republiky v kategorii děti v mažoretkách – sólo s hůlkou)
 • Václav Hrdlička – za práci pro rosickou farnost a největší zásluhy na opravách kostela po jeho poškození vandaly
 • Pavel Fukan – za trenérské úspěchy (vítězství A-mužstva FC Slovan Rosice v krajském přeboru a postup do divize)

Za rok 2010 a 2011

 • Martin Horký – za vedení projektu přepisu Památní knihy městyse Rosic
 • Pavel Musil – za pravidelnou fotodokumentaci kulturního a společenského života v Rosicích
 • Jarmila Helsnerová – za aktivní práci nad rámec pracovních povinností v průběhu roku 2011 a za přípravu a realizaci akce Velikonoční kumštování
 • Iveta Matoušková – za získání certifikátu kvality v e-twinningu
 • Jaroslava Kroupová – za aktivní práci nad rámec obvyklých povinností a za vynikající výsledky
 • Pavla Šoltésová – za aktivní práci nad rámec obvyklých povinností a za vynikající výsledky
 • František Batelka – za významný přínos rosickému sportu
 • Jaroslav Dytrych – za zorganizování jubilejního XX. ročníku Rytířského klání
 • Roman Kuklínek – za pomoc při záchraně lidského života a přivolání pomoci zraněnému
 • Občanské sdružení Spolek Zimní stadion – za rekonstrukci a znovuotevření tohoto sportovního zařízení

Za rok 2012

 • Jaroslava Burešová – za aktivní práci jako předsedkyně komise pro životní prostředí
 • skupina historického šermu Taranis – za dlouholetou činnost při přípravách Rytířských klání a reprezentaci města v zahraničí
 • Eva Kokešová – za přínos kulturnímu životu Rosic
 • Jana Konicarová – za aktivní činnost vedoucí k rozšíření činnosti Klubu seniorů v Rosicích
 • Eva Králová – za získání finančních prostředků na vybudování klidové zóny za kuželnou
 • Petr Lukáš – za rozvoj ZŠ Rosice v letech 1995–2012
 • Jitka Mičánková – za dlouholeté organizování volnočasových aktivit dětí
 • občanské sdružení Kašpárkov – za organizování pestrého volnočasového vyžití dětí předškolního věku
 • Jana Veselá – za celoživotní vzdělávání hudebně nadaných dětí a přínos kulturnímu životu města
 • Dagmar Wenzelová – za aktivní práci nad rámec obvyklých povinností a vždy vlídný přístup k čtenářům

Za rok 2013 a 2014

 • Hana Humpolíčková – za organizaci výchovy mládeže v pozici hlavní vedoucí mladých hasičů
 • Lucie Vaverková – za vynikající výkony a reprezentaci města na MS v kuželkách
 • Stanislava Žáková – za dlouholetou činnost s mažoretkami Anife a reprezentaci města v ČR i zahraničí
 • Jaroslava Eliášová – za propagaci čtenářství, rozvoj společenského života a iniciativní přístup ke knihovnické práci
 • Jáchym Heroudek – za reprezentaci školy a města v celostátní literární soutěži
 • Jiří Koev – za práci při mapování rosické historie a shromažďování archivních dokumentů
 • Petr Lahoda – za reprezentaci města na MS v kulturistice
 • Patrik Führlinger – za reprezentaci města na mistrovství republiky v kulečníku
 • Petr Klíma – za dlouhodobé působení ve vedení města
 • Kuželkářský klub Slovan Rosice – za dlouhodobou činnost a reprezentaci města

Za rok 2015

 • Antonín Růžička – za aktivní přístup a původní literární tvorbu
 • Oldřich Hlaváček – za tvořivou práci pro dětské publikum
 • Zdeňka Makovská – za tvořivou práci pro dětské publikum
 • Dalibor Kolčava – za přípravu kalendáře Proměny Rosic
 • Jaroslav Koblížek – za realizaci dřevěného betléma na náměstí
 • Magdalena Volková – za zorganizování Noci kostelů
 • Helena Hradílková – za zorganizování festivalu Rozsvícená Trojice

Od roku 2022 převzala udělování Cen města Rosic samospráva, z návrhů od občanů a spolků vybírá držitele cen zastupitelstvo města.