Naučná stezka „Rosickou Oborou“

Rosická Obora se rokládá na ploše 105,1 ha a je součástí LS Náměšť nad Oslavou, která spadá pod Lesy České republiky, a. s. Původně sloužila majitelům rosického panství k chovu zvěře a byla zřízena v druhé polovině 14. století tehdejším majitelem Rosic Petrem Hechtem.

V roce 2017 byla díky aktivitě místních nadšenců a finančním nákladem Lesů České republiky instalována v Oboře naučná stezka tvořená osmi zastaveními s informačními panely nebo interaktivními tabulemi.