Významné osobnosti v historii Rosic

První významnou osobností spjatou s Rosicemi byl Rudolf Habsburský, který zde roku 1278 tábořil, když vtrhl na Moravu po bitvě na Moravském poli.

Z Hechtů byl snad nejznámější osobností Jošt Hecht z Rosic, nejvyšší sudí soudu brněnského, podkomoří a purkrabí veverský. Jeho první manželkou byla Jitka z Kunštátu, druhou pak Markéta z Lichtenburka a Bítova.

Nelze opomenout ani Přemka, knížete těšínského, s manželkou Magdalenou.

Roku 1540 zemřel na Rosících manžel Bohunky z Pernštejna Dobeš Lernohorský z Boskovic, nejvyšší sudí a zemský hejtman na Moravě.

Přestavbu Rosic na zámek zahájil zřejmě Pertold z Lipé a na Krumlově, nejvyšší maršálek království českého a královský komorník. Jeho manželkou byla Zuzana Černohorská z Boskovic.

Karel starší ze Žerotína

Nejvýznamnějším rodem byli Žerotínové, Jan starší ze Žerotína byl mimo jiné soudce zemský a hejtman kraje brněnského. Byl dvakrát ženat, a to s Maríanou z Boskovic a s Magdalenou Slavatovou z Chlumu a Košumberka. Jeho syn, Karel starší ze Žerotína, studoval na bratrském gymnáziu v Ivančicích, pak ve Štrasburku a na univerzitách v Basileji a Ženevě. Pobýval při dvoře Jindřicha IV. ve Francii a při dvoře královny Alžběty v Anglii. Účastnil se náboženských válek ve Francii a tureckých válek v Uhrách. Byl přísedícím panského zemského soudu, měl dozor nad zemským archivem, později byl zvolen zemským hejtmanem. V té době jmenoval správcem přerovské školy J. A. Komenského a po bitvě na Bílé hoře jej ukrýval. Můžeme se domnívat, že J. A. Komenský Karla staršího ze Žerotína na Rosicích i navštívil. Karel starší byl čtyřikrát ženat (s Barborou Krajířovou z Krajku, Eliškou Krajířovou z Krajku, Kateřinou Annou z Valdštejna a Kateřinou z Valdštejna).

Krátkou dobu patřily Rosice Albrechtu Václavovi Eusebiu z Valdštejna, vévodovi Frýdlantskému, Meklenburskému a Zaháňskému, knížeti Vendů a Hlohovskému, hraběti Zvěřinskému, pánu Roztockému a Stargartskému.

Ani v blízké minulosti nebyly Rosice chudé na významné osobnosti. Na podzim roku 1909 tudy projížděl císař František Josef I., za baronem de Forestem byl na návštěvě na honu Winston Churchill. V roce 1928 zde byl T. G. Masaryk a v letech 1936 a 1946 manželé Hana a Edvard Benešovi. Působili zde i levicoví politici František Bendl, Josef Hybeš a Josef Juran. Z umělců tu na podzim 1909 bydlel v rosické škole Alfons Mucha, kterého zde navštívil americký senátor Crane. V Rosicích se narodil roku 1865 herec Národního divadla a režisér Karel Želenský (Drápal). Poslední léta života zde prožil herec Národního divadla Jaroslav Pulda. Narodil se tu roku 1896 spisovatel Antonín Zhoř a od roku 1935 do konce života zde bydlel spisovatel Antonín Kolek. Od roku 1915 působil v Rosicích hudební skladatel a pedagog Vladimír Malacka a v roce 1908 se zde narodil hudební skladatel Vilém Vaňura. Významným rosickým občanem byl i MUDr. Karel Franz.

V roce 1925 zde byl na návštěvě u příbuzných hrabě Eberhart Zeppelin, syn známého konstruktéra. Nelze zapomenout ani na Ludvíka Pavlovského, letce, parašutistu a výškového rekordmana.